ZAKKENDRAGERSGILDEHUIS

te Schiedam

Dit Rijksmonument is gelegen aan de Oude Sluis 19 te Schiedam, huisvest nu het Anthoniusgilde.

Het gilde bestaat geheel uit vrijwilligers en houdt de historie van het ambacht “Zakkendrager” levend door een aantal maal per jaar in traditionele kleding optredens te verzorgen.

Dankzij de door Bouwburo Vitruvius verzorgde aanvraag is er een BRIM subsidie voor het onderhoud van dit monument beschikbaar.

In opdracht van de gemeente Schiedam heeft Bouwburo Vitruvius bestek en tekeningen voor de cascorestauratie van het Zakkendragersgildehuis te Schiedam gemaakt, de aanbesteding verzorgd en zal gedurende het werk de directie voeren.

De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het vervangen van het voegwerk, het herstel van het metselwerk en het schilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren.

In maart 2014 zal de restauratie starten en het project zal na 3 maanden afgerond zijn.