VILLA VREDELUST (HEIDEPARK)

Bredase weg Tilburg

In opdracht van de Belgische ondernemer D. Deleuil begeleid Bouwburo Vitruvius BV de restauratie van het bestaande Villa Vredelust inclusief de nieuwe inbouwen die voorkomen uit de visie van de architect Bedaux de Brouwer. Vitruvius verzorgt ook de diverse subsidie en hypotheek aanvragen bij de provincie en het NRF. Bedaux de Brouwer ontwerpt aan de achterzijde een in het landschap passende aanbouw zodat in combinatie met de oudbouw er een nieuwe horeca functie aan het buitenhuis gegeven kan worden.

Het buitenhuis werd in 1884, deels in Eclectische stijl gebouwd. Het bestaat uit een langgevelboerderij met aan de voorzijde een vijfzijdige uitbouw, die een relatie vertoont met de parkaanleg en de voor het buitenverblijf gegraven vijver, waarin het hoger gelegen buitenhuis zich spiegelt.

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, zijnde een der eerste voorbeelden van de stichting van buitenhuizen langs de bosrijke gronden aan de uitvalswegen rond Tilburg, het is ook van belang vanwege de typologie, met name door de combinatie van een gangbaar type langgevelboerderij en een vijfzijdige uitbouw die dienst deed als buitenhuis. (bron RCE)