POLDERHUIS

te Jaarsveld

Het Polderhuis is in 1903 ontworpen door architect J.F. Klinkhamer.

Het Rijksmonumentale Polderhuiscomplex is gelegen aan de Lekdijk-Oost te Jaarsveld en bestaat uit de volgende zelfstandige objecten:
Hoofdhuis; Paardenstal; Wachthuis; Zwarte Schuur en Voormalige woning.

Bouwburo Vitruvius heeft in 2009 een eerste raming gemaakt voor de herontwikkeling.
In 2010 zijn alle zelfstandige objecten opgenomen en uitgewerkt in rapportages. Tevens zijn de bestekken en begrotingen met betrekking tot de instandhouding gemaakt.
Op basis van die gegevens is in het kader van de provinciale subsidieregeling “erfgoedparels” een subsidie verkregen.

Begin 2011 is er gestart met het maken van het bestek voor de herontwikkeling/restauratie wat de basis is geweest voor de aanbesteding medio 2011.

De werkzaamheden van het polderhuis complex bestaan met name uit:

Herstellen en isoleren van de bestaande kappen, nieuwe verblijfs- en kantoorruimten formeren en schilderwerken.

Bouwburo Vitruvius heeft de aanbesteding georganiseerd en doet tijdens de uitvoering het technisch toezicht en de financiële bewaking.

De oplevering van de werkaamheden is medio 2012.

OPDRACHTGEVER

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


DIRECTIEVOERING

Hylkema Consultants BV


OPNAMES EN BESTEK

Bouwburo Vitruvius BV


AANNEEMSOM

n.t.b.


BOUWSOM

ca. 1 miljoen