ROOI HARTEN

te Tilburg

Omschrijving: In 2011 is het casco van het Missiehuis gerestaureerd met behulp van en Brim grootschalig en zijn er in het interieur diverse mutaties uitgevoerd zodat het gebruikt kan worden als kantoor en studentenhuisvesting.

De monumentale kapel aan de achterzijde is buiten de restauratie gebleven, in 2012 heeft Bouwburo Vitruvius een restauratieplan gemaakt voor het herstel van het casco.

Werkzaamheden: In 2015 heeft Bouwburo Vitruvius bij de Provincie subsidie aangevraagd in het kader van herontwikkeling kerken.

Deze subsidies is ook door de Provincie toegekend. Mede hierdoor wordt de kapel casco gerestaureerd.

De voorbereidingen van de restauratie zijn in volle gang en betreffen het vervangen van het leiwerk, restauratie van de gietijzeren goten en gevelherstel.

Bouwburo Vitruvius heeft het restauratieplan en bestekstukken gemaakt en verzorgt de directievoering tijdens de uitvoering van het werk.

Planning: Medio 2016

OPDRACHTGEVER

Samenwerkingsverband Rooi Harten


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Begeleiding casco restauratie tijdens uitvoering, Beoordelen offertes onderaannemers, Directievoering


ARCHITECT

Forum Architecten en Planners


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

Bouwburo Vitruvius BV
Beter Bouwen