MINISTERIES DEN HAAG

te Den Haag

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; afdeling Rijksgebouwendienst, begeleid Bouwburo Vitruvius BV de uitvoering van het groot onderhoud aan 3 panden in Den Haag. De werkzaamheden van de 1e fase bestaan uit het maken van de bouwkundige opnames, gebreken vertalen op tekening en het maken van het bestek.
De 2e fase bestaat uit het technisch toezicht en het financieel management tijdens de uitvoering.

Het pand, het voormalig Ministerie van Koloniƫn, gelegen aan het Plein, is een onderdeel van de Tweede Kamer. De werkzaamheden welke uitgevoerd gaan worden zijn onder andere het herstel van het aangetaste stucwerk, vervangen van de versleten goten en het totale schilderwerk.

Op de Bleijenburg ligt het voormalig archief met kantoor. Ook dit pand is onderdeel van de Tweede Kamer. De werkzaamheden welke uitgevoerd gaan worden zijn onder andere metselwerk herstel, herstelwerk stalen kozijnen en schilderwerk.

Het pand van De Rechtspraak op de Kneuterdijk is in het verleden deels gerestaureerd. Aan de gevels van het binnenterrein en de gevels van de Hoge Nieuwstraat moet nog groot onderhoud uitgevoerd worden. De werkzaamheden welke uitgevoerd gaan worden zijn onder andere metselwerk herstel, dakherstel en schilderwerk.


Ministeries Den Haag : Bleyenburg 7

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, afdeling Rijksgebouwendienst, heeft Bouwburo Vitruvius BV de uitvoering van het groot onderhoud van Bleyenburg begeleid. Het project Bleyenburg, onderdeel van de Tweede Kamer, is zo goed als afgerond. De steigers zijn weer verwijderd en het enige wat rest is het laatste binnenschilderwerk. Het project is voorspoedig verlopen mede door de zachte winter. Er zijn geen grote verrassingen geweest tijdens de werkzaamheden. De schade aan het voeg- en metselwerk is hersteld, de stalen kozijnen en ramen zijn hersteld en alles is weer voorzien van nieuw schilderwerk zowel binnen als buiten. Ook is het glas in lood weer in ere hersteld. Het project zal in april 2014 geheel zijn afgerond.


Ministeries Den Haag : Plein 1

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, afdeling Rijksgebouwendienst, is Bouwburo Vitruvius BV gestart met de begeleiding van de uitvoering van het groot onderhoud van Koloniƫn, gelegen aan Plein 1. De werkzaamheden voor het project zijn onder andere het herstellen van het gevelstucwerk, vervangen van de loden en zinken goten en kozijn herstel. Tevens worden alle gevel- en gootonderdelen voorzien van nieuw schilderwerk. Het binnenschilderwerk van de kozijnen, ramen en deuren zal in het zomerreces plaatsvinden. Een gedeelte van de gevels zijn reeds voorzien van steigerwerk. Het verwijderen van de stuclaag van de balustrade is in volle gang.


Raad voor de rechtspraak : Kneuterdijk

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken, afdeling Rijksgebouwendienst, is Bouwburo Vitruvius BV gestart met de begeleiding van de uitvoering van het groot onderhoud van de Raad van de Rechtspraak, gelegen aan de Kneuterdijk. Het project loopt nu in de eindfase. De uitgevoerde werkzaamheden zijn voegwerkherstel, houtrotherstel, dakherstel aan leiendakbedekking en schilderwerk. Tevens is er voor gekozen om de zinken dakbedekking van het timpaan te vervangen. Het project zal in april 2014 worden opgeleverd.