LANDGOED DE HARTEKAMP

te Heemstede

Landgoed Hartekamp is in 1693 gesticht op de plaats van een oudere buitenplaats. Aanvankelijk was de Hartekamp een boerenhofstede. Aan het eind van de 17de eeuw is het huidige hoofdhuis gebouwd dat in de loop der tijd meerdere malen is gewijzigd. In eerste instantie, in de 18de eeuw, is de oorspronkelijke geometrische tuin, aangelegd naar Frans ontwerp, gewijzigd in een landschappelijke aanleg naar ontwerp van Zocher Sr. Het aanzien van het huis is in de eerste helft van de 19de eeuw grotendeels gewijzigd doordat vele vensters zijn vervangen door Empire-stijl vensters, voorzien van persiennes. In de tweede helft van de 19de eeuw is het huis nog verder verbouwd en in de 20ste eeuw is het huis uitgebreid. Een aanbouw ter hoogte van de linker zijvleugel is in 1910 naar ontwerp van J. van Nieukerken gerealiseerd, in 1921 zijn door architect H.C. Berchtenbreiter twee zijvleugels toegevoegd.

Landgoed Hartekamp is een buitenplaats in de gemeente Heemstede dat aanvankelijk in de 16e eeuw een boerenhofstede was. Het eigenlijke huis is kort na 1692 gebouwd. Omstreeks 1902 zijn de zijvleugels aan het buiten gebouwd onder de architectuur van prof. dr J.A.G.van der Steur. Kort na 1921 gevolgd door de thans van de straat af zichtbare naar voren springende zijvleugels, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect H.C.Berchtenbreiter. Gedurende de 19e eeuw werd de oorspronkelijk geometrisch aangelegde tuin gewijzigd in een landschappelijke aanleg.

In 2008 is er in het kader van de achterstandsregeling een volledige Cascorestauratieplan gemaakt. Dit betrof het herstel van het monumentale gevelstucwerk, vervangen van het grootste gedeelte van de lood en zinkwerken van de kapellen en torens. Tevens worden alle vensters incl. de persiennes gerestaureerd en geschilderd. Ook de zwaar beschadigde natuurstenen trappartijen zijn in deze fase meegenomen. Inmiddels zijn de restauratiewerkzaamheden in volle gang en is de oplevering in het voorjaar van 2011 gepland

Bouwburo Vitruvius heeft in samenwerking met Hylkema Consultants in 2008 de stukken voor de cascorestauratie, en het aanbestedingstraject verzorgd.

In 2009 zijn alle op het terrein staande monumenten in kaart gebracht en aangevraagd in het kader van het BRIM. De uitvoering van deze werkzaamheden zal starten in 2011.

OPDRACHTGEVER

De Hartekamp Groep


DIRECTIEVOERING

Hylkema Consultants BV


OPNAMES EN BESTEK

Bouwburo Vitruvius BV


AANNEMER

Aannemingsbedrijf Scheurer Amsterdam


BOUWSOM

ca. 1.000.000,-