KNEUTERDIJK

te Den Haag

Voor het Rijksvastgoedbedrijf mochten wij ook fase 2 van project Kneuterdijk uitvoeren. De werkzaamheden aan de achterzijde en de binnenplaats van het pand op de hoek van de Kneuterdijk en de Lange Vijverberg in Den Haag zijn reeds in 2014 uitgevoerd.

Het betreft hier groot onderhoud. De uit te voeren werkzaamheden zijn dakherstel aan het leiendak. Metselwerkherstel, houtrotherstel, schilderwerk en het aanbrengen van nieuwe duivenwering. Ook is het glazen dak voorzien van nieuwe kitvoegen en nieuwe rubbers.

Het voetlood van het leiendak is geheel vervangen inclusief de onderste 3 rijen leibedekking. De goten worden later vervangen maar wel zijn er reparaties uitgevoerd aan de expansiestukken.

Met name in de dakkapellen was houtrot aanwezig welke door middel van instukken en het vervangen van lijstwerk is uitgevoerd. De overige ramen waren in prima staat en op enkele plekken was er geen houtrot geconstateerd.

Alle houten delen, smeedijzeren hekwerken en de metalen deuren zijn voorzien van een nieuw verfsysteem. In het voorjaar worden ook de omkanten van de ramen geschilderd en nieuwe tochtwering aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar het voorjaar geschoven om de huurders van het pand te ontzien van de koude lucht bij het openen van de ramen.

In verband met Prinsjesdag zijn we in september gestart met de werkzaamheden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden aan de voorgevel van het pand. Er resten nog een aantal werkzaamheden aan de begane grond maar door de nachtvorst kunnen deze nog niet worden uitgevoerd. Zodra het weer het toelaat worden de laatste werkzaamheden opgepakt.

OPDRACHTGEVER

Rijksvastgoedbedrijf


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Opname, Bestek, Tekeningen en Directiebegroting maken, Begeleiding


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

Den Hoed Aannemers