KLOOSTER HET WITHOF

te Etten-Leur

Het gebouw dat tegenwoordig bekend staat als ’t Withof bestaat uit een aaneenschakeling van meerdere onderdelen. Het oudste gedeelte, Huize Adama, is gebouwd in de 16de eeuw. Na verschillende malen van eigenaar te zijn verwisseld kwam het huis aan het begin van de 19de eeuw in handen van de Franciscanessen zusters. Omdat de toenmalige wetgeving niet toestond dat een geestelijk gezelschap zakelijke handelingen verricht, werd het huis gekocht op naam van Adriaan Michel van Hooydonk. Het huis werd door de zusters in gebruik genomen als kostschool dat in 1820 startte met de eerste leerlingen, het begin een bloeiende orde die “’t Withof” is gaan heten.

In de 19de eeuw zijn diverse gebouwen aan- of bijgebouwd. Het huis is als eerste uitgebreid met twee zijvleugels tussen 1834 en 1861. In 1864 werd de carré gesloten met een poortgebouw en ontstond het pandhof vernoemd naar St. Antonius. Tegelijkertijd is in het midden van de 19de eeuw een kapel aan de achterkant van het huis gecreëerd. Rond de eeuwwisseling naar de 20ste eeuw is er op het terrein een boerderij gerealiseerd, schuin achter de kapel. In 1908 werd direct achter de kapel een grotere kapel gebouwd en tegenwoordig worden de beide kapellen respectievelijk grote en kleine kapel genoemd. De kleine kapel is destijds verdeeld in twee bouwlagen waarvan het bovenste gedeelte in gebruik werd genomen door de congregatie. De grote kapel is tussen 1944-1954 voorzien van glas-in-lood ramen naar ontwerp van Charles Eyck.

WEL (Woonstichting Etten-Leur) is sinds 2005 eigenaar van het voormalig klooster en tevens opdrachtgever van de restauratie. Voor de restauratie is er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed subsidie toegekend. WEL laat het kloostercomplex Het Withof restaureren door Aannemersbedrijf Nico de Bont. Bouwburo Vitruvius verzorgt hiervoor de directievoering.

De start vond plaats begin maart 2010 en de oplevering zal in december 2010 geschieden. De werkzaamheden hebben betrekking op het monumentale kloostercomplex. Onder het monument vallen Huize Adama, de Kleine Kapel, de Grote Kapel en de Kloosterboerderij.

OPDRACHTGEVER

Woonstichting Etten-Leur (WEL)


ARCHITECT

1meter98


DIRECTIEVOERING

Bouwburo Vitruvius BV


TECHNISCH TOEZICHT

Bouwburo Vitruvius BV


AANNEMER

Nico de Bont B.V.


BOUWSOM

ca. 1.500.000,-