GEMEENTE SCHIEDAM

te Schiedam

Van de volgende projecten wordt de komende maanden een opname, bestek, begroting en een meerjaren onderhoudsplan gemaakt.

Stedelijk Museum
Het museum is gevestigd in het voormalige Sint Jacobs Gasthuis dat is gesticht tussen de jaren 1262 en 1272. Na het slopen van het originele gebouw aan het eind van de 18e eeuw, wordt het in neoclassicistische stijl weer opgebouwd. Het gebouw is ontworpen in een U-vorm met twee vleugels die verbonden zijn door een kapel. Het complex bestaat uit een op kruisvormige plattegrond opgetrokken Gasthuiskerk met front (Korinthische zuilen met fronton). Twee vooruitspringende zijvleugels, die een voorplein voor de kerk omsluiten.

Oude Stadhuis
In oorsprong 16e-eeuws gebouw met zadeldak tussen in- en uitgezwenkte topgevels aan voor- en achterzijde. Na een brand (1614) in 1637 hersteld en in 1782 gemoderniseerd. Sierlijke, koepelvormige daktoren uit deze periode; de omlijsting van de ingang en bovenvenster in Lodewijk XIV stijl.

St. Janstoren
Monumentale Westtoren van de Grote Janskerk; Bouw 15e eeuw.
De uit vier geledingen samengestelde bakstenen torenromp heeft geen steunberen en in elke verdieping drie getraceerde ribben in ieder gevelvlak. De ijzeren spits en borstwering met kantelen dateren van een restauratie uit de jaren 1932-'34.

Muziekschool, Gymnasium
In 1765 als verbeterhuis voor gevallen vrouwen onder de naam "Blauwhuis", gesticht; sinds 1897 Gymnasium. Zeer sober, bakstenen gebouw ter breedte van zeven vensterassen, onder een schilddak met achtkantig houten klokketorentje van twee verdiepingen met koepeldaken. De uitwendige versiering is beperkt tot de omlijsting van de toegangspoort, die in het boogveld boven de in zware rococo-vormen gebeeldhouwde latei drie familiewapens heeft. En als bekroning een groot stadswapen, omlijst door rococo-ornament.

Ruïne
Huis te Riviere (ook wel genoemd 'Huis Mathenesse') is een vierkante donjon. Het is het enige overblijfsel van het oudste bekende rechthoekige kasteel in het graafschap Holland. De donjon staat in Schiedam (Zuid-Holland). Het Huis te Riviere heeft zijn naam te danken aan zijn ligging: het stond vroeger in de polder 'Riviere' (oud-Frans voor 'oeverland'), nabij de rivier 'de Schie'. Het kasteel werd gebouwd tussen 1268 en 1275. Aanvankelijk bestond het kasteel slechts uit de huidige zware vierkante woontoren. De toren werd in het derde kwart van de 13de eeuw opgenomen in een rechthoekig ommuurd kasteel voorzien van vierkante hoektorens. Het geheel was omgeven door een slotgracht. Van het kasteel zijn de muren van de 13de-eeuwse vierkante woontoren gedeeltelijk tot en met de tweede bouwlaag bewaard gebleven.

De Teerschoof, Herenhuis
Het huis bestaat uit een parterre en twee verdiepingen, ter breedte van vijf vensterassen. De deuromlijsting heeft een rijke uitmonstering van gesneden consoles en guirlandes. Oorspronkelijke deuren met gesneden trumeau, gesneden kalf en gesneden bovenlicht. De vensters hebben hardstenen dorpels en zesruits-schuiframen met gerende middenstijlen.

Klokkenluiderswoning
Een eenvoudig pand met lage verdieping tegen de zuiderzijbeuk van de St. Janskerk, naast de toren.

Woning annex Bedrijfsruimte
De voormalige Branderij "De Hoop"
Gebouwd circa 1874 in Eclectische stijl. De branderij is gesitueerd aan de in 1350 gegraven Noordvest en maakt deel uit van een hele rij branderijen die in de jaren zeventig van de negentiende eeuw hier zijn gebouwd. De branderijen stonden in oorspronkelijke opzet (waarschijnlijk in verband met brandgevaar) aan beide zijden vrij. De branderij is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bestaat uit een hoge begane grond verdieping en een ruime verdieping onder een met pannen gedekt zadeldak dat met de nokrichting haaks op de straat staat. Rechts (oostelijk) van de branderij staat een smal bouwvolume van twee bouwlagen en dezelfde diepte als de branderij.

Beheerderswoning RK-begraafplaats
Aan de Vlaardingerdijk in Schiedam ligt tussen het groen de voormalige R.K. begraafplaats van Schiedam. Midden op de begraafplaats staat een veelhoekige, neoclassicistische kapel, gebouwd in 1853. De muren van de kapel zijn bekleed met hardsteen. Het heeft een tentdak met achthoekig open klokketorentje.

Op het met oud geboomte beplante kerkhof bevind zich een beheerderswoning, sacristie, lijkenhuisje, alle in eclectische trant. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de begraafplaats gesloten en raakte de kapel in onbruik. Sinds 1977 is de kapel met enkele bijgebouwen en het toegangshek aangewezen als rijksmonument.

Verenigingsgebouw
Pand met lijstgevel (XVIII B) met deuromlijsting, schuiframen en stoeppalen.

Woning aan de Broersvest
De Passage
Overdekte winkelgalerij met bovenwoningen, "de Passage", gebouwd in 1933 naar ontwerp van de Schiedamse architect P. Sanders in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl met Art Deco elementen, van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, architectuurhistorische en typologische waarde. Tevens van belang vanwege de hoge zeldzaamheidswaarde, als een van de weinige bewaard gebleven passages in Nederland. Tenslotte mede van belang als een van de belangrijkste ontwerpen binnen het oeuvre van architect P. Sanders.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Schiedam


OPNAMES, BESTEK EN MJOHP

Bouwburo Vitruvius BV


UITVOERING

2011