FORT PANNERDEN

te Doornenburg

Fort Pannerden werd van 1869 tot 1872 gebouwd als sperfort om te voorkomen dat een aanvallend leger via de rivier de Waal kon optrekken richting Vesting Holland, het gebied achter de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast moest het fort zien te voorkomen dat het Pannerdensch Kanaal afgedamd zou kunnen worden, waardoor de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk zonder water zou komen te zitten. Enkele jaren na de bouw bleek het ontwerp van het gebouw door de voortschrijdende wapentechniek reeds achterhaald. Daarom werden tussen 1885 en 1890 twee stalen pantserbatterijen op het fort gebouwd, aan weerszijden van de rivierbatterij. De al bestaande rivierbatterij zelf werd eveneens gemoderniseerd met beton en pantserstaal. Het fort wordt daarom ook wel aangeduid als pantserfort. Tenslotte werden bij deze werkzaamheden schietgaten voor mortieren gemaakt.

In 1969 kreeg het fort de status van nationaal monument en sinds 2005 maakt het onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In haar bestaan had het fort vanaf het begin lange tijd een militaire functie. Vanaf 1940 volgde een periode van plundering, leegstand, verval en was het lange tijd niet toegankelijk. Begin 2000 werd het fort gekraakt. In samenspraak met de gemeente werd het fort toegankelijk gemaakt voor bezoekers. Na een conflict over de toekomstige bestemming van het fort, ontruiming en herkraak in 2006, kwam het tot een oplossing. Heden wordt het fort gerestaureerd en in de toekomst wil men het met een nieuwe functie weer gaan openstellen.

In opdracht van Hylkema Consultants heeft Bouwburo Vitruvius de financiële en het technisch toezicht uitgevoerd van fase 1 van de restauratie, de cascorestauratie.

Bouwburo Vitruvius heeft van gemeente Lingewaard de opdracht verkregen voor de directievoering en het technisch toezicht voor de werkzaamheden van de 2e fase van de restauratie van het “Fort Pannerden” te Doornenburg.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Lingewaard


ARCHITECT

Hylkema Consultants BV


DIRECTIEVOERING EN DAGELIJKS TOEZICHT

Bouwburo Vitruvius BV


TECHNISCH TOEZICHT

Bouwburo Vitruvius BV


AANNEMER

Heijmans Restauratiewerken


BOUWSOM

ca. 1,5 miljoen