CEREOL COMPLEX

te Utrecht

In opdracht van BOEI heeft 1meter98 vanaf 2006 schetsontwerpen opgesteld voor herbestemming van de voormalige sojafabriek Cereol te Utrecht. Het complex is eigendom van VOF Meijster’s Buiten, bestaande uit de ontwikkelaars Blauwhoed en Heijmans. Naar een ontwerp van AWG (architect) zal het vrijkomende terrein worden ingevuld met nieuwbouw.

In de nacht van 29 op 30 juni 2008 heeft een felle uitslaande brand het interieur van de pakhuizen aan het kanaal verwoest. De gevels zijn tegen verdere instorting beschermd door middel van gestapelde containers. 1meter98 heeft in samenwerking met Bouwburo Vitruvius een restauratie- en herstelplan opgesteld.

Uit dit onderzoek moet eerst blijken wat het herstel van de Cereolfabriek betekent voor het totale plan Meyster's Buiten. Hierin is het monument namelijk een belangrijk onderdeel; het gaat één geheel vormen met de nieuwe bebouwing. In het monumentale fabrieksgebouw zijn een aantal woningen, een bibliotheek en een ontmoetingsruimte voor de buurt gepland. Bovendien gaan twee maatschappelijke instellingen zich er vestigen.

Herontwikkeling tot multifunctionele accommodatie
In de Cereolfabriek komen een groot aantal maatschappelijke voorzieningen. Zij worden samengebracht in de ‘multifunctionele accommodatie’. In het gebouw komen in elk geval een bibliotheek, een culturele instelling (Het Wilde Westen) en een ontmoetingsruimte. De gemeente (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) zal de overgebleven ruimtes zelf huren. Daarmee worden die ruimtes inzetbaar voor bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten, buurtactiviteiten, culturele activiteiten, et cetera.

Door de brand heeft de realisatie van de multifunctionele accommodatie een vertraging opgelopen van zeker een jaar. De Stichting Open Oog (in Al) is als vertegenwoordiger van de buurt aanwezig bij de overleggen met de toekomstige gebruikers.

Inrichting openbare ruimte
Op dit moment wordt het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte afgerond. De opmerkingen van de buurtbewoners, via de Stichting Open Oog (in Al), zijn hierbij in overweging genomen en in het Kwaliteitsteam Cereol behandeld. Het Definitief Ontwerp zal nog voor de zomer tijdens een informatieavond aan de buurt worden gepresenteerd.

OPDRACHTGEVER

BOEi/VOF Meijster’s Buiten


DIRECTIEVOERING

Nog niet bekend


TECHNISCH TOEZICHT

Nog niet bekend


AANNEMER

Nog niet bekend


BOUWSOM

Nog niet bekend