GEBOUWEN BRONBEEK

te Arnhem

Landgoed Bronbeek is in 1820 als buitenplaats aangelegd. Sinds 1862 is het hoofdgebouw een tehuis voor oud-militairen. In eerste instantie voor invalide veteranen die in de kolonieën gevochten hadden, later ontwikkelde dit tot zijn huidige vorm als verzorgingstehuis voor bejaarde oud-soldaten met een overzeese carrière. Op het landgoed bevinden zich een aantal gebouwen met diverse functies. Zo staat aan het begin van het landgoed de portierswoning bij het hek. De Commandantswoning bevindt zich voor het hoofdgebouw. Het prominente hoofdgebouw huisvest het museum Bronbeek en is gedeeltelijk in bedrijf als verzorgingstehuis. In de voormalige boerderij op het terrein houdt het Indisch Herrinneringscentrum kantoor. De oude smederij is nu in gebruik als restauratieatelier. Ten slotte is er een mortuarium dat als zodanig in functie is.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf maakt Bouwburo Vitruvius de besteksstukken voor het onderhoud van de gebouwen op Bronbeek. Na aanbesteding zal Bouwburo Vitruvius het technisch en financieel toezicht houden.

De aanbesteding zal voor de zomer van 2016 plaatsvinden, de onderhoudswerkzaamheden zullen in 2016 en 2017 vallen.

OPDRACHTGEVER

Rijksvastgoedbedrijf


WERKZAAMHEDEN

Bouwburo Vitruvius B.V.
Opname, Besteksstukken verzorgen, Directiebegroting maken, Technisch en Financieel toezicht houden


BEGELEIDING

Bouwburo Vitruvius B.V.


UITVOERING

nog aan te besteden