BRIM SUBSIDIES 2012

 

BRIM-2012 is een overgangsjaar. In 2013 wordt de instandhoudsregeling aangepast op basis van de evaluatie van de afgelopen zes jaar. Begin 2012 presenteert staatssecretaris Zijlstra de plannen voor een nieuwe regeling voor 2013 en daarna.

Indiening door Bouwburo Vitruvius BV van een groot aantal diverse projecten heeft 16 januari plaatsgevonden, dit waren met name de projecten die vorig jaar niet gehonoreerd zijn. Deze hebben namelijk in het overgangsjaar voorrang. Nieuwe projecten hebben onder deze regeling geen kans op honorering.

Er zijn een groot aantal aanvragen ingediend bij de RCE (± 3000!).

Voor 2012 is er geen loting (zoals in 2011) voor verdeling van de middelen, maar streeft de staatssecretaris ernaar zo veel mogelijk aanvragen te honoreren. Dit gebeurt door drie maatregelen:

De verdere uitleg van deze maatregelen staat gepubliceerd op de site van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl